Художествената галерия „Кирил Петров”, Монтана

Художествената галерия „Кирил Петров” стартира своята дейност с малка изложба през 1971г. Колекцията, събирана десетилетия наред, съхранява и популяризира произведения на поколенията художници от средата на XIX в. до наши дни. Сред творбите са картини на Николай Павлович, Иван Мърквичка, Георги Данчов, Ярослав Вешин, Владимир Димитров – Майстора, Сирак Скитник, Димитър Бояджиев, Кирил Петров, Дечко Узунов, Георги Павлов – Павлето и още много класици на българското изобразително изкуство. Представени са и съвременни български автори, творили в края на XX век: Генко Генков, Димитър Казаков – Нерон, Светлин Русев, Емил Стойчев, Георги Божилов – Слона и др. Във фонда на галерията има и картини на автори от Монтана: проф. Галилей Симеонов, Теодоси Антонов, Венелин Захариев, Николай Пенков, Евгения Крайчева и др. По мнение на специалистите, сбирката от картини на ХГ „Кирил Петров” е една от най-богатите в провинцията. Общият фонд съдържа около 2 500 творби, а постоянната експозиция в новооткритата сграда – около 150 творби, предимно класика в изящното и приложно изкуство. Произведения на графиката, живописта и малката пластика представят различни етапи от развитието на българското изобразително изкуство. Впечатляваща с художествената си стойност е колекцията от икони.

 

Контакт:

Адрес: Монтана 3400, ул. „Цар Борис III“№ 19

Тел. +359 (0) 96 307 218

E-mail: art_galery_montana@abv.bg

Работно време: 10:00 - 17:00 ч.