Настоящи археологически разкопки, проучвания, реставрации

В момента се провеждат археологически проучвания на територията на община Видин в пещера Магурата и в Римски град-крепост Рациария.