Исторически музей Видин

Историческият музей е един от най-старите научни и културни институти във Видин, важен общественозначим център за съхранение, научна обработка и популяризиране на културно-историческите ценности. Началото на музейното дело във Видинския край датира от 1910 г., когато е създадено Археологическо дружество и е уредена първата музейна сбирка. След войните от средата на 20-те години на ХХ век археологическото дружество “Бонония” активизира събирателската си дейност и под ръководството на учителя Васил Атанасов урежда експозиция предимно от нумизматични материали и български шевици в сградата на старата турска поща. Мястото на Видинския музей в националната музейна мрежа е утвърдено с успехите му в изграждането на музейните експозиции, структурирането на отделите и постиженията в научноизследователската област. Музеят е с добре изградена и пълноценна структура, съответстваща на неговия общоисторически профил:

• Археология (с раздели “Праистория”, “Античност” и “Средновековие”) – богатата експозиция на отдела е разположена в основно реставрираната сграда на Конака (1977 г.)

• Нумизматика - фондът наброява над 30 хиляди монети

• Етнография - експозицията се намира в музея “Кръстатата казарма” от 1969 г.

• Българските земи XV - XIX век - експозицията е разположена в Конака

• Нова история

• Най-нова история

• Връзки с обществеността.

През 1965-1967 г. сградата е реставрирана и адаптирана за музей, а от 1969 г. в нея е уредена етнографска експозиция, представяща традиционната култура на населението от Видинска област от края на XIX до 20-те години на XX век. Показани са основните земеделски дейности: оран, сеитба, жътва, вършитба, сенокос. Голямо внимание е отделено на лозарството и винопроизводството. Особено място в експозицията заема риболовът по река Дунав.

Библиотечният фонд на музея, наброяващ над 4600 тома, обслужва както музейните специалисти, така и много учреждения, граждани, студенти и ученици. За музейните фондове, съхраняващи над 63 хиляди експоната, се грижат квалифицирани музейни специалисти – историци и филолози.

 

Контакти:

Адрес: Видин, ул. “Цар Симеон Велики” №13

Тел. +359(0)94 601710, +359(0)94 601707

E-mail: museumvd@mail.bg