Исторически музей, Лом

Исторически музей, Лом

Историческият музей в гр. Лом е основан на 20 септември 1925 г. като ломско археологическо дружество “Алмус”. Музеят има следните отдели: ”Археология”, ”България ХV-ХІХ в.”,”Нова история”, ”Етнография” и “Художествен”. Постоянната експозиция е разположена на двата етажа на музейната сграда по теми: ”Кръстьо Пишурка и първите театрални представления в Лом”, ”Ломската скеля”(пристанище)”, ”Божества и образи от Крит и Микена” (къснобронзов некропол при с. Орсоя, Ломско), ”Християнска култура през вековете”(иконна живопис и църковна утвар),”Градски бит-края на ХІХ век до 40-те години на ХХ век”,”Лом - последните десетилетия на ХІХв.- 40-те години на ХХ век” (административно устройство, икономика, занаяти, културен живот), ”Хладно и огнестрелно оръжие”. Музеят разполага и със зала за временни изложби.

 

Контакти:

3600  Лом, ул. Еремия Българов № 6

Тел: +359 (0) 971 66069

E-mail: muzei_lom@abv.bg

www.muzei.lom.bg

Работно време: от 08:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.