Етнографският музей „Кръстатата казарма”, Видин

Кръстатата казарма се намира в най-старата част на гр. Видин, в близост до крайдунавския парк и църквата „Св. Петка”. Около нея са оформени четири почти самостоятелни вътрешни двора. Сградата на Кръстатата казарма е уникална заради своята типология, която няма аналог на територията на България и на Балканския регион. Сградата е строена в периода 25 май 1880 г. - 14 май 1801 г. Преди това на същото място се е намирала градината на Стария сарай - мястото за почивка на Агата на еничарите. Полски и френски специалисти са изградили Кръстатата казарма за нуждите на турския военен гарнизон във Видин, по време на управлението на местния паша Осман Пазвантоглу (1794-1807г.), който успява да създаде една почти свободна автономна област, независима от централната османска власт. След Освобождението на България, сградата се използва за военен съд и казарма на българската армия.

Поради изчерпване на възможностите сградата да бъде използвана в съответствие с автентичната си функция, в периода 1965 – 1967 г., сградата е адаптирана за нуждите на музейното дело в града. От 1969 г. до 2009 г. Историческият музей на града излага етнографската си експозиция, представяща икономическия живот на населението на Видинския регион, от късния ХІХ век до началото на ХХ век. В експозицията са представени народни художествени занаяти, като специално място е отделено и на риболова по река Дунав. Сградата, заемана от етнографската експозиция (Кръстатата казарма) е разположена на около 200 m, западно от крайбрежния парк на р. Дунав, в централната част на Видин, характерна със силна концентрация на богато културно наследство.

Контактните територии включват и по- ново строителство. Архитектурният паметник е публична държавна собственост по силата на Акт № 2633/22.05.2009 г, съгласно който прилежащата земя – имот №10971.501.181 с площ 3857 m² ведно с музей „Кръстата казарма” на два етажа със застроена площ 1473 m² са част от урбанизирана територия „за исторически паметник”. Сградата е получила статут на архитектурен паметник на културата от национално значение: (Държавен вестник, бр. 85/1965 и декларационно писмо No 3372/06.07.1989 на Националния институт за паметниците на културата) което осигурява защитен режим по отношение на обработката на земята в границите на музея.

 

Kонтакти:

Адрес: Видин, ул. “Княз Борис I” 26, кв. “Калето”

Тел: +359(0)94 601707 - уредници

Е-mail: museumvd@mail.bg

Web site: www.museum-vidin.domino.bg

Работно време: 9:00-12:00 ч. и 14:00-17:00 ч., почивен ден – неделя