Синагогата, Видин

Намира се в близост до крепостта Баба Вида. Разположена е в трапецовиден парцел (триъгълен с отсечен остър ъгъл) в непосредствена близост до Крайдунавския парк. Видинската синагога е исторически втори или трети по ред юдейски храм в гр.Видин. Предишната е била разрушена по време на Освободителната война (1877-1878). Построена е в рамките на една година, като тържествено е открита на 28 септември 1894 г. от д-р М. Грюнвалд, който е бил главен равин в България. Строежът е осъществен със съдействието на дарения от евреите търговци - голяма част от населението на кв. “Калето”, както и евреи от всички краища на Княжество България. Тя е втората по големина след синагогата в София, но се е смятала за по-красива. От 1950 г. обаче, сградата не се използва по предназначение, а като склад, което води до твърде лошото ѝ състояние в момента - десетилетия без покрив, вследствие на което стените се рушат. През 1970-те започва основен ремонт с оглед да се пригоди (поради добрата акустика) за симфонични концерти. По план сградата е напълно симетрична, с правилна форма, от типа трикорабна едно- апсидна базилика, с притвор, галерии и 4 кули. Вътрешните размери на молитвената зала са 21 х 10 м. Синагога е построена по подобие на тази, намираща се в Буда Пеща, а нейни архитекти са били известните на времето Фердинанд и Франческо. Изграждането на олтара е осъществено от Макс Верих -чешки скулптор, преподавател във Видин (олтарът е оцветен в синьо, червено и бронз). Дървеният материал е доставен от Трансилвания и Унгария, а лампите, полилеите и чиновете са от Виена и Австрия.

Състоянието на Синагогата в момента е много лошо, достъпът на туристи е свободен.