Природонаучна секция на музея "Олтения", Крайова

Природонаучният музей на Крайова е основан през 1923 г. под името "Музей на природата и историята на Крайова". Пет години по-късно /1928г./ става секция на регионалния музей Олтения. Природонаучната секция през времето си на функциониране се е помещавала в различни сгради с или без изложбени зали. В периода 1975-1986 г., поради липсата на адекватно пространство, музеят не функционира. На 13.03.1986 г. отваря отново врати на първия етаж на сградата на ул. "Попа Сапца" 8, където се намира и до днес. Първоначално има две постоянни експозиции - "Пеперудите - летящи венчелистчета" и "За живота на животните". За посетителите, които искат да се запознаят с красота на природата, с която е надарена Олтения, изложбата предоставя информация чрез две интерактивни системи, които представят защитените територии, туристически атракции и обекти в страната.

Може би най-интересната част е изкуствена пещера с два входа за посетителите. Пещерата е изградена с научна цел и посетителите могат да се запознаят на място с разнообразието на различните видове пещерни образувания: сталактити, сталагмити, винтови куполи и др. освен това пещерата е снабдена и със звукова инсталация възпроизвеждаща звук от капчукането на водата и полета на прилепите. В бъдеще отделът ще организира палеонтологична изложба на тема “Oltenia Terra fossilis”, и ще изгради Планетариум.

Kонтакти:

Адрес: гр. Крайова, ул. „Попа Шапка”№ 8.

Тел. +40 251 411906

Е-mail: muzeulolteniei@yahoo.com

Web site: www.muzeulolteniei.ro

Работно време: Вторник – Неделя от 9:00 до 17:00, Не работен ден – понеделник