Университетът на Крайова

Университетът на Крайова е създаден в рамките на системата на университетски центрове в Румъния през втората половина на 20-ти век, в хронологичен ред, петия университет в страната, след тези в Яш, Букурещ, Клуж-Напока, и Тимишоара. Усилията да се създаде университетски център в сърцето на района на Олтения са завършени с приемането на Закон №. 138/април 25, 1947 г. което позволява създаването и организацията на Университета в Крайова. Днес университетът, се помещава в сградата на бившия дворец на правосъдието, сграда проектирана през 1890 г., от Йон Соколеску и е илюстрация на неокласицизма в архитектурата.

Контакти:

Адрес: гр. Крайова, ул. „А.И.Куза“ 13

Тел. +40 251 414398; Факс. +40 251 411688

E-mail: rectorat@central.ucv.ro

Web site: www.ucv.ro