Музей „Конака”, Видин

Конакът е паметник на културата с местно значение. Конакът се намира в централната градска част на Видин - гр. Видин, ул. “Общинска” № 2. Пред него е оформена паркова зона за почивка. Сградата е била построена през втората половина на XVII век. Първоначално турците са я използвали за полицейско управление, а през 70-те години на XIX век е била предоставена на българската църковна община. След Освобождението в нея се е помещавала Община Видин. Тя е двуетажна, но поради многото поправки не е запазила доста елементи от първоначалния си вид. От 1956 г. е преустроена в музей, в който се проследява историята на Видин и Видинско от дълбока древност до Освобождението.

Сградата е значително видоизменена в процеса на историческото си развитие. Първоначално вероятно е била едноетажна с проходи в двете посоки, пресичащи се под прав ъгъл в средата. В централната и част се издигало кулообразно помещение –наблюдателница на пожарната охрана. След Освобождението е преустроена, като в нея са вмъкнати елементи от българската възрожденска архитектура. През 1956г. сградата е превърната в музей. Днес в нея са разположени експозициите на Регионален исторически музей- Видин по археология и история на България XV-XIX век.

 

Контакти:

Адрес: Видин, ул. “Общинска” № 2

Тел: +359(0)94 601707 - уредници

Е-mail: museumvd@mail.bg

Web site: museum-vidin.domino.bg

Работно време: 9:00-12:00 ч. и 14:00-17:00 ч; почивен ден – неделя