Kатедрален храм “Успение Богородично”, Лом

Kатедрален храм “Успение Богородично”, Лом

Съборният храм "Успение Богородично" е най-големият в града. Храмът "Успение Богородично" е архитектурен паметник на културата от 1974 г. Неговото изграждане е дело на прочутия майстор Георги Новаков-Джонкар от с. Тресонче, Македония. Иконостасът е направен в началото на ХХ век. Стилът му е повлиян от руски тип икони, но се налага като завършена изработка като виенски модерен тип, характерен за градовете по Дунава от края на ХIX век. Виещият се елемент-стилизирана лозница, е характерен белег на българския иконостас, авторът му обаче не е известен. Огромна въздействаща сила има централният декоративен елемент. Чувства се влиянието на барока. Иконите са големи по размер, те не са в традицията на стария български иконостас. Тук характерно е смесването на западни и руски влияния и модерни форми, съобразно тогавашните естетически представи на ломските нотабили. Известни са имената на иконописците Нестор Трайков и сина му Данаил Несторов. Иконостасът също е паметник на култура, извоювал си това право с висока художествена и изпьлнителска стойност. Той бележи етап в развитието на българския иконостас.