Параклис във Филияш, окр. Долж

Религия: християнска - православна

Местонахождение: в градският гробищен парк

В продължение на 400 г. знатното болярско семейство Филишану са допринесли за историческото развитие на града Филияш. През 1896г., Димитрие Филишану е построил параклиса Финишану. Изграждането на параклиса е дело на френски майстори.