География и релеф

Окръг Долж е разположен в югозападната част на Румъния, между 44°42’ северна ширина, 43°43’ южна ширина, 24°16’ източна ширина и 22°50’ западна ширина, като се пресича, от север на юг, от река Жиу и представлява най-големият окръг в Югозападната област на Олтения и седми по площ в страната. С територия от 7.414 км2, окръг Долж заема 3,1% от националната територия и 25,4% от Югозападната област Олтения. На север, изток и запад, окръг Долж граничи от запад на изток с окръзите Мехединци, Горж, Вълча и Олт. На юг, окръг Долж граничи, чрез посредничеството на река Дунав –като естествена граница – с България, областите Видин, Монтана и Враца, на разстояние от около 150 км.

Релефът на окръга е предимно равнинен, представляващ две отделни плата. Като, в северната част има по-високи хълмисти зони и полупланински плата, а в западната част на окръга се намира Румънската равнина.